Srpen 2014

Šachové desatero

16. srpna 2014 v 13:29 | Eman |  Psychologie
1. Budeš hrát pouze šachy a žádnou jinou rozumovou hru.
2. Pokaždé když hraješ šachy - soustřeď se pouze na hru ať je to v turnaji nebo v přátelské partii.
3. Nenadávej a neponižuj šachy nikdy i když prohráváš a necítíš se dobře.
4. Ať tví rodiče nebo opatrovníci vědí že hraješ šachy z celého srdce budeš je milovat když tě budou stále podporovat.
5. Nikdy neukradni šachovou knihu ale kup si ji nebo okopíruj pouze pro svou potřebu.
6. Nezáviď ostatním hráčům když výhrají partii nebo turnaj.
7. Nepodváděj v žádné partii přátelské nebo oficiální.
8. Šachy nejsou jenom hra, ale vrátí ti dobré výsledky jestli budeš hrát dobře.
9. Nikdy neodrazuj hráče ale povzbuzuj je.
10. Buď dobrý šachista vždy a přátelský ke všem hráčům.

Bůh ti k tomu žehnej!

64 zásad Pandolfiniho

16. srpna 2014 v 13:17 | Eman |  Strategie
Napadlo mě jednou, že jako je deset přikázání pro křesťany, mohou být i nějaká přikázání pro hraní šachu. Našel jsem nejen 10, ale dokonce 64 jako je políček na šachovnici. Podle pouček se hrát nedá a všechna pravidla mají výjimky. Pravidla jdou proti sobě a ten kdo pochopí na čem v dané pozici záleží více, hraje lépe.

 • Buď agresivní, ale hraj zdravě a zbytečně neriskuj.
 • Ujisti se, že každý tah má účel.
 • Jestli znáš styl hry soupeře, využij toho. Ale v konečných analýzách hraj podle pozice ne podle hráče.
 • Neignoruj tahy svého soupeře.
 • Nedávej zbytečné šachy. Šachuj pouze když to dává smysl.
 • Odpovídej na všechny hrozby. Pokus se to udělat tak zlepšením pozice a nebo protihrozbou.
 • Hraj na zisk iniciativy. Jestli již ji máš, udrž si ji. Jestli ji nemáš, chop se jí.
 • Při výměnách se snaž získat tolik co odevzdáváš. (Pozn.: Cena figury závisí také na jejím postavení, možnostech jejího využití a souhře s ostatními.)
 • Berte s figurou nejmenší hodnoty, pokud není určitý důvod to udělat jinak.
 • Omez ztráty. Jestli musíš ztratit materiál, ztrať co nejméně je možné.
 • Jestli uděláš chybu, nevzdávej boj. Soupeř může po získání výhody polevit a nechat tě uniknout.
 • Nikdy nehraj riskantní tah, v naději že soupeř přehlédne hrozbu, pokud nemáš prohranou pozici. V tom případě pak nemáš co ztratit.
 • Spoléhej na své schopnosti. Jestli nevidíš smysl soupeřova tahu, předpokládej, že žádný není.
 • Neobětuj bez dobrého důvodu.
 • Když nemůžeš určit zda přijmout nebo odmítnout oběť, přijmi ji.
 • Útoč s převahou počtu. Nespoléhej pouze na jednu nebo dvě figury.
 • Hledej dvojí údery.
 • Bojuj o centrum: Braň ho, obsaď ho, působ na něj.
 • Bojuj o centrum pomocí pěšců.
 • Nedělej bezstarostné tahy pěšci. V zahájení tahej několika pěšci pokud je to nezbytné pro dokončení vývinu.
 • Jestli je to proveditelné, táhni centrálními pěšci o dvě pole.
 • V zahájení tahej pouze centrálními pěšci. Pokud systém zahájení nebo situace nevyžaduje něco jiného.
 • Pokus se vyvinout střelce než je zablokuješ postupem pěšce o jedno pole.
 • Vyvinuj figury rychle, přednostně směrem k centru (zvláště jezdce, kteří jsou na okraji slabí).
 • Vyvíjej účelně, a ne pouze kvůli vývinu..
 • Neplýtvej tahy. Pokoušej se vyvinout figuru na každém tahu. Netahej jednou figurou dvakrát bez důvodu.
 • Pokoušej se vyvíjet s hrozbami, ale nehroz zbytečně.
 • Vyvíjej dříve lehké figury. Královské křídlo by se obvykle mělo vyvíjet dříve než dámské, a jezdci dříve než střelci.
 • Vyvíjej se při výměnách.
 • Pro využití výhody ve vývinu útoč.
 • V zahájení se dámou nehoň za ziskem pěšce a nestav dámu mimo hru.
 • Nevycházej s dámou příliš brzy, pokud přirozený běh hry to nevyžaduje.
 • Pokus se dát svým figurám co nejvíce působnosti..
 • Obsaď otevřené linie.
 • Vyvíjej věže na otevřené sloupce, nebo sloupce, které se mohou pravděpodobně otevřít.
 • Včas udělej rošádu.
 • Pokus se zabránit soupeři v rošádě. Udrž ho v centru, zvláště v otevřených hrách.
 • Pokus se vázat figury soupeře. Vyhýbej se vazbě vlastních figur..
 • Neber vázané figury aniž z toho nezískáš výhodu. Jestli je to možné, zaútoč na ně znovu, zvláště pěšci.
 • Po rošádě, netahej pěšci pře králem bez zvláštního důvodu.
 • K útoku na krále, vyber si cílové pole kolem něho.
 • Pokud je to možné, vyber si cílová pole v barvě svého neoponovaného střelce. (Střelci ovládají pole své barvy. Jestli máte střelce, který ovládá černá pole a váš soupeř ho vyměnil, váš černopolný střelec nemá oponenta na černých polích)
 • Hledej taktiku zvláště na polích barvy ovládané vaším neoponovaným střelcem.
 • Pokus se vyhnout předčasným výměnám střelců za jezdce.
 • Zdvoj útočné figury vystavěním baterií (dvě nebo více figur stejné síly útočí podél stejného sloupce). Postav dámu a věte na stejný sloupec, a dámu a střelce na diagonálu.
 • Stav baterie (např Dáma a věž na sloupci) s méně hodnotnou figurou vpředu, pokud taktika nevyžaduje jinak..
 • Maximalizuj účinnost svých tahů. Hraj přizpůsobivě.
 • K zesílení kontroly sloupce, zdvoj své těžké figury. (Věže a dámu).
 • Urči zda máš otevřenou nebo zavřenou hru a podle toho hraj.
 • Obvykle hraj k zachování střelců v otevřených hrách a někdy jezdců v zavřených hrách.
 • Ke zlepšení rozsahu vlastního střelce, stav pěšce na pole opačné barvy.
 • Drž slabiny na barvě opačné k soupeřově nejsilnějšímu střelci.
 • Měň když máš materiál navíc nebo jsi pod útokem, aniž máš zdravý důvod pro opak. Vyhni se výměnám, když máš méně materiálu nebo když útočíš.
 • Zvol plán a zůstaň u něho. Změň ho pouze jestli musíš.
 • Ke získání prostoru, obvykle musíš obětovat čas.
 • Jestli máš stísněnou pozici, uvolni hru výměnami materiálu.
 • Vyměň špatné lehké figury za dobré.
 • Jestli je pozice nevyjasněná, skrývej své plány: dělej nezávazné tahy.
 • Ke získání prostoru nebo otevřených sloupců, postupuj pěšci.
 • Jestli je centru blokováno, nedělej automaticky rošádu.
 • Jestli jsi pozadu s vývinem, drž hru zavřenou.
 • Pokus se hromadit malé výhody.
 • Pokus se ovládnout sedmou řadu, zvláště věžemi.
 • Používej analytickou metodu. Když nevíš co dělat, nejdříve ohodnoť pozici (co nejlépe jak umíš) potom se ptej relevantní otázky k vaší analýze.