Výjimky potvrzují pravidlo

3. října 2017 v 9:25 | Eman |  Strategie
Pamatuji se na to jak jsem v základní škole této poučce nerozuměl. Pochopil jsem teprve později, že pravidlo neplatí vždy, že to není zákon protože ten výjimky nemá. Nedávno jsem narazil na zajímavou pozici, která takovou výjimku pěkně ilustruje. V následující složité pozici je bílý na tahu na první pohled má lepší pozici, protože jeho figury jsou všechny vyvinuty a má více prostoru. Bílý zahrál "samozřejmý podle pouček" tah 18. Jd4 (centralizace figury, hrozba Jc6), ale ten se ukázal jako slabší možnost. Po 18. Jd4 ?!, který opravdu v partii zahrál bílý (elo 2475) následovalo 18...Sb7 19. Vb1 a6 a šance jsou vyrovnány. Nejlepší tah v této pozici je skrytý a odporuje pravidlům strategie.
Je to 18. Sc1 ! - paradoxní ústup z dlouhé diagonály a1-h8 na základní pozici 18... Jd7 19. Se3 mezitah s tempem útoku na dámu 19... Dd6 20. Vc1 Sb7 21. Sxa7 +/- a bílý má velkou výhodu.

1rb2rk1/p1n1ppbp/1q3np1/1p1P4/4P3/PNN5/1B2BPPP/R2Q1RK1 w - - 1 18

Takových výjimek je v šachu spousta. Pravidla jsou užitečná, protože nám usnadňují orientaci ve složitých situacích. Ale domyslet všechny detaily pozice a najít to pravé řešení dokáží opravdu silní hráči. Ve cvičných úlohách často najít řešení jde lépe, protože tušíme, že v pozici je nějaká zvláštnost. V opravdových partiích, kdy hodiny odměřují čas a nervy pracují, často nevytušíme podobně skryté možnosti a hrajeme podle pravidel strategie.

Při studiu šachu jsem se vždy po pravidlech pídil, protože se dobře pamatují a většinou se osvědčují. Sám jsem si některá pravidla vymyslel (možná už někde byla napsána). Na výšeuvedenou pozici jedno takové moje pravidlo by bylo:
"Tah s hrozbou proti které má však soupeř snadnou obranu a současně si zlepší svoji pozici, nebývá nejlepší tah." Tah Jd4 vytvoři sice hrozbu Jc6, ale kterou černý vývinovým tahem Sb7 současně pokryl. Ale možnost převedení Sb7-c1-e3 s útokem na dámu a slabého pěšce a7 byla jasně lepší.
 

O čem by měl přemýšlet šachista při hře

7. července 2017 v 13:59 | Eman |  Psychologie
Obecně je potřeba zdůraznit, že naprostá koncentrace na hru je samozřejmostí. Zabývat se při hře myšlenkami, které s hranou partií nemají nic společného, vede často k fatálním chybám. Šachy jsou příliš složité na to, aby byly pojednávány povrchně.
Proces myšlení jsem se kdysi pokusil shrnout do této stránky. Informací je tam ale příliš mnoho.
Zajímavá šachová kniha, která dostala dokonce ocenění šachová kniha roku "Move first, think later" ("nejdříve táhni a potom přemýšlej" - název je paradoxní a provokativní), se tématem vymýšlení nejlepšího tahu zabývá. Zdůrazňuje se tam důležitost koncentrace a vidění tahů kandidátů spíše intuitivně a teprve následující taktická kontrola tahů propočtem. Poněkud se tam polemizuje s metodou vytváření dlouhodobých plánů a stromem variant, která je málo praktická. Ale to není téma nynějšího článku.
Nedávno jsem narazil na stručného praktického průvodce myšlením šachisty, který se mi zalíbil a odráží také moje chápání šachu. Každé pravidlo v šachu má však řadu výjimek a vždy je potřeba přemýšlet konkrétně a nenechat se unést šablonami. Pravidla a šablony mají však praktickou výhodu, šetří čas a myšlení je pohodlnější.

V zahájení
 • Vyvinovat figury na užitečná pole, co nejrychleji
 • Uklidit krále do bezpečí - rošáda
 • Připravit bezpečné pole pro dámu
 • Spojit věže, které se tak vzájemně kryjí
 • Začít boj o centrální pole

Ve střední hře
 • Pokračovat optimalizaci rolí všech figur
 • Plánovat koordinovaný útok v oblasti kde je možné získat více prostoru
 • Profylaxe soupeře před provedením jeho nejlepších myšlenek. Musí se vědět, které to jsou
 • Neutralizovat role soupeřových nejlepších figur
 • Pokusit se vyměnit vlastní figury, které neslouží užitečným rolím

V Koncovkách
 • Maximalizovat aktivitu každé figury, včetně krále
 • Neměnit ty pěšce, které mají potenciál k proměně.
 • Brát slabé pěšce nebo donutit soupeře aby je bránil.
 • Hrát na obou stranách šachovnice, pokud máme výhodu
 • Použít volné pěšce k proměně nebo nutit soupeřovy figury do pasivních rolí.

Další myšlenky, které je nuto mít na paměti:
Kdekoli je to možné, použít tempo-tahy (i mezitahy) k zlepšení pozice. Stále je třeba si být vědom všech hrozeb a taktiky, které existují v pozici. použít taktické kombinace, nejenom k získání materiálu, ale k dosažení vlastních cílů. dělat kontrolu na hrubou chybu před každým tahem. Vzít v úvahu nové informace ze soupeřova posledního tahu před vymýšlením vlastních tahů. Vždy dělat tahy, které slouží užitečným účelům. Klást soupeři problémy k řešení.

Rošáda - proč a kam?

5. května 2017 v 12:09 | Eman |  Strategie
Rošáda je tah zvláštní králem, kdy král táhne vodorovně o 2 pole doprava (doleva) a věž ho přeskočí. Do evropského šachu byla rošáda zavedena ve 14-tém století.
Strategický smysl má rošáda v odvedení krále do bezpečí a vyvinutí věže. Dlouhá rošáda směrem na dámské křídlo má tu nevýhodu, že krále je často nutno ještě jedním tahem odvézt stranou. Pro rozhodnutí kam udělat rošádu platí některé strategické poučky:

1. V následující pozici je nejlépe udělat rošádu dlouhou, protože sloupec d je otevřený a věž okamžitě přechází do útočné pozice.

r2qk2r/p3b1pp/2pp1n2/1p3bB1/3Q4/1BN5/PPP2PPP/R3K2R w KQkq - 2 12


2. V další pozici je nejlépe rošádu odložit a udělat užitečný vývinový tah a nechat černého v nejistotě, kam bílý rošádu udělá.

r1bq1rk1/pp2bppp/4pn2/8/3B4/2PB1N2/PP3PPP/R2QK2R w KQ - 3 11


3. V další pozici černý nejlépe udělá dlouhou rošádu, protože bílé figury jsou připraveny k útoku na královské křídlo a černý tam nemá dostatečně mobilizované figury proti očekávanému útoku f4-f5. Také po dlouhé rošádě bude mít černý možnost protiútoku na krále bílého.

r3k2r/1bq1bp2/p1npp1p1/1p5n/4PPNp/1N1BQ2P/PPP2BP1/4RR1K b kq - 0 1


4. V další pozici je lepší udělat rošádu krátkou, protože bílý král po dlouhé rošádě může padnout pod útok černého po Jb8-c6 s hrozbou Jb4.


rn1q1rk1/pb2bpp1/1p3n1p/2pp4/3P3B/2NBP3/PPQ1NPPP/R3K2R w KQ - 0 1
 


Můžeme se učit od počítače?

14. prosince 2016 v 20:20 | Eman |  Software
Přestal jsem s korespondenčním šachem. Vrcholný korespondenční šach je již hlavně o počítačích, jejich ceně, rychlosti, o procesorech (počtu procesorů) a velikosti pracovní paměti. Špičkový motor Stockfish 8 lze dnes získat zadarmo.

Hledání tahu a zlepšování propočtu variant

4. listopadu 2016 v 7:52 | Eman |  Taktika
Zdokonalování ve schopnostech propočtu variant je jedna z nejtěžších metod k zvýšení síly hráče.

Co jsou poziční kombinace?

8. března 2016 v 7:42 | Eman |  Strategie
Pojem kombinace je obvykle spojován s taktikou.

O chybných tazích v šachu

23. listopadu 2015 v 13:21 |  Psychologie
Šachy jsou úžasná hra s nekonečným obsahem idejí. Potěšení v jejich složitosti nachází hráči všech úrovní, od věčných začátečníků až po mistry světa. Partie se nevyhrává geniálním tahem, ale výhra je podmíněna chybou soupeře.

Čužakinův Systém

7. října 2015 v 13:49 | eman |  Taktika
Zkusil jsem si vyhledat na internetu heslo Čužakin a šachy. Nic, co jsem hledal, jsem nenašel. Tak druhý pokus byl Chuzhakin - latinkový přepis azbukového jména čužakin. To už bylo lepší.

Katalánská hra

31. srpna 2015 v 18:26 | Eman |  Zahájení
Zkrácený úvod autora knihy Powerful Catalan - Viktora Bologana.

Katalánské zahájení je silný koncept bílého, kde se fianketuje bělopolný střelec a tento střelec se stává silnou figurou. Porovnejme toto uspořádání s královskou indickou obranou. Tam Černý také fianchetuje královského střelce, ale zde Bílý obsazuje centrum pěšci na c4, d4 a e4; ale i tak černý získá plnohodnotn hru.

Šachová matematika

3. srpna 2015 v 15:35 | Eman |  Taktika
Název článku jsem zvolil takový proto, že téma, o kterém chci psát mi opravdu připomíná numerickou matematiku.

Kam dál